Illustrasjonsoppdrag

Noen utvalgte eksempler



Bøker

Det var en sang...












Dyrenes forunderlige verden
 Norsk fargeflora
Norges fisker: Saltvanns- og ferskvannsarter

Fisker: Saltvanns- og fersvannsfisker i Norge















Naturen i farger: Fisker





 Seljåsen: Dyretrall og trollevers














Magasiner

For Harvest:
Zoologi
Botanikk
Hva skal stormen hete?
Kongen på fuglebrettet
Iskaldt begjær
Ornitologi