Frå Fleksåsen

Digigrafi av oljemaleriet Frå Fleksåsen av Jan Fekjan. Hovedmotivet er ei elgku med to kalver. I bakgrunnen er det utsikt mot garden Dåset, og fjellformasjonane Tekslehogget og Andersnatten. Norefjell ligg bakerst i horisonten.

Frå Fleksåsen

Digigrafi opplag: 25

Størrelse 25 cm x 16,6 cm
Solgt: 1
Pris m/ramme: kr 2500
Pris u/ramme: kr 1300

Størrelse 28 cm x 18,6 cm
Solgt: 0
Pris m/ramme: kr 2800
Pris u/ramme: kr 1500

Elgku med kalver i den østvendte lia i Fleksåsen. Med utsikt til garden Dåset, fjellformasjonane Tekslehogget og Andersnatten. Norefjell ligg bakerst i horisonten.

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre motiv med landskap og dyr.

Graut til nissen

Graut til nissen

Digigrafi (26,8 cm x 20 cm)
Opplag: 50
Solgt: 6
Pris m/ramme: kr 2500
Pris u/ramme: kr 1300

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre motiv med bygninger, gårdsmotiv og vintermotiv.

Portrett av kvefsedronninga, vespula germanica

Portrett av kvefsedronninga, vespula germanica

Digigrafi (22 cm x 22 cm)

Opplag: 25
Solgt: 0
Pris m/ramme: kr 2400
Pris u/ramme: kr 1200

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre insektmotiv.

Ryllikfjørmøll

Ryllikfjørmøll

Digigrafi (22,1 cm x 20 cm)

Opplag: 25
Solgt: 1
Pris m/ramme: kr 2400
Pris u/ramme: kr 1200

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre insektmotiv.

Neslesommerfugl

Bilde av digigrafiet 'Neslesommerfugl'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av maleri av sommerfugl. Illustrasjon av Neslesommerfugl (det latinske navnet er Nymphalis urticae eller Aglais urticae).  Hovedmotivet er en oransje sommerfugl  med mørke flekker, som sitter på en nøytral hvit bakgrunn. Bildet er nærmest kvadratisk.

Neslesommerfugl

Digigrafi (15,8 cm x 14,6 cm)

Opplag: 25
Solgt: 2
Pris m/ramme: kr 900
Pris u/ramme: kr 700

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre insektmotiv.

Tiriltungeblåvengje

Bilde av digigrafiet 'Tiriltungeblåvengje'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av maleri av blå sommerfugl. Illustrasjon av Tiriltungeblåvinge Polyommatus icarus. Hovedmotivet er en blå sommerfugl med lyse tegninger. Bakgrunnen er ei eng med blomster og gress. Bildet er kvadratisk.

Tiriltungeblåvengje

Digigrafi (22 cm x 22 cm)

Opplag: 25
Solgt: 2
Pris m/ramme: kr 2400
Pris u/ramme: kr 1200

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre insektmotiv.

Hå tenkjer ho på, skorpionflugo

Bilde av digigrafiet 'Hå tenkjer ho på, skorpionflugo'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av maleri av insekt. Illustrasjon av skorpionflue, Mecoptera. Hovedmotivet er et nærstudium av en skorpionflue som sitter på et strå i enga. Bakgrunnen er grønn. Bildet er i høydeformat.

Hå tenkjer ho på, skorpionflugo

Digigrafi (20 cm x 26,5 cm)

Opplag: 25
Solgt: 1
Pris m/ramme: kr 2500
Pris u/ramme: kr 1300

Ta kontakt for bestilling.

Se andre insektmotiv og nærstudier.

Til fjøset for å stærve

Bilde av digigrafiet ’Til fjøset for å stærve'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri. Hovedmotivet er en gammel kone som går gjennom snøen med bøtter i hendene mot et fjøs, en gammel gårdsbygning. En katt kommer imot henne fra fjøset. Stilen kan beskrives som figurativ, nasjonalromantisk og realistisk. Bildet er i breddeformat.

Til fjøset for å stærve


Oljemaleri (62 cm x 45 cm) SOLGT

Digigrafi (26 cm x 17,4 cm)
Opplag: 25
Solgt: 1
Pris m/ramme: kr 2600
Pris u/ramme: kr 1300

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre motiv med bygninger, gårdsmotiv og vintermotiv.

Kjellerbuloft

Bilde av digigrafiet ’Kjellerbuloft'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av en tegning av et gammelt hus. Hovedmotivet er en gammel gårdsbygning, et kjellerbuloft eller bare loft. På mønet sitter det en fugl, en skjære. Omgivelsene er i svart-hvitt, mens loftet er kolorert og har noe farge. Stilen kan beskrives som figurativ, nasjonalromantisk og realistisk. Bildet er i breddeformat.

Kjellerbuloft


Tegning i akryl og kullblyant (54,5 cm x 44,5 cm)
Pris m/ramme: kr 5 500

Digigrafi (27,7 cm x 20 cm)
Opplag: 25
Solgt: 0
Pris m/ramme: kr 2300
Pris u/ramme: kr 1100

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre motiv med bygninger og gårdsmotiv.

Kjørkja på Landevarden

Bilde av digigrafiet ’Kjørkja på Landevarden'. Hovedmotivet er en stavkirke i et vinterlandskap med snø i lav ettermiddagssol. Rundt kirken er det to gårder, snøtunge trær, tre dompaper i flukt og en hare i hvit vinterpels. Stilen kan beskrives som figurativ, nasjonalromantisk og realistisk. Bildet er i breddeformat.

Kjørkja på Landevarden

Digigrafi (27,4 cm x 20 cm)

Opplag: 30
Solgt: 2
Pris m/ramme: kr 2 800
Pris u/ramme: kr 1 500

Ta kontakt for bestilling.

Se andre motiv med landskap, bygninger, gårdsmotiv, vintermotiv, dyr og fugler.

Toppmeisen, ein optimist

Bilde av digigrafiet ’Toppmeisen, ein optimist’. Dette er et vintermotiv av småfugl. Hovedmotivet er en toppmeis (Lophophanes cristatus tidl. Parus cristatus), en liten fugl som siter i en snøkledt gran. I bakgrunnen er det blandingsskog med bjørk, gran og furu. Man skimter også to kjøttmeis som flyr. Bildet er kvadratisk.

Toppmeisen, ein optimist

Digigrafi (22 cm x 22 cm)

Opplag: 50
Solgt: 0
Pris m/ramme: kr 2400
Pris u/ramme: kr 1200

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre motiv med vintermotiv og 
fugler.

Tiur i spill

Bilde av digigrafiet ’Tiur i spill'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av maleri av storfugl hann (Tetrao urogallus) Hovedmotivet er en tiur med hevet hode, i typisk spillpositur, i et åpent skogslandskap med bartrær i bakgrunnen. Bildet er i høydeformat.

Tiur i spill

Digigrafi (18 cm x 26,6 cm)

Opplag: 25
Solgt: 1
Pris m/ramme: kr 2300
Pris u/ramme: kr 1200

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre fuglemotiver.

Markgrasshoppe

Bilde av digigrafiet 'Markgrasshoppe'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av maleri av grasshoppe. Illustrasjon av Markgrasshoppe, Acrididae. Hovedmotivet er ei grasshoppe som sitter på et strå i enga. I bakgrunnen er det et gårdstun, barskog og svaler i flukt mot himmelen. Bildet er i høydeformat.

Markgrasshoppe

Digigrafi (20 cm x 23 cm)

Opplag: 50
Solgt: 0
Pris m/ramme: kr 2300
Pris u/ramme: kr 1200

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre motiv med insekt og gårdsmotiv.

Svalestjert

Bilde av digigrafiet 'Svalestjert'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av maleri av gul sommerfugl. Illustrasjon av Svalestjert, Papilio machaon. Hovedmotivet er en gul sommerfugl med svarte tegninger. Bakgrunnen er ei eng med blåklokker og grass. Bildet er i breddeformat.

Svalestjert

Digigrafi (26 cm x 21 cm)

Opplag: 50
Solgt: 1
Pris m/ramme: kr 2 400
Pris u/ramme: kr 1 200

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre insektmotiv.

Trolltiur

Bilde av oljemaleriet 'Trolltiur'. Maleri av storfugl hann (Tetrao urogallus). Hovedmotivet er en tiur i spill, med hevet hode og blikkontakt med betrakteren. Halen står som en vifte bak hodet. Tiuren står i et åpent skogslandskap med bartrær i bakgrunnen. Bildet er kvadratisk.

Trolltiur


Oljemaleri (103 cm x 103 cm)
Pris m/ramme: kr 16 000

Digigrafi (18,2 cm x 26 cm)
Opplag: 50
Solgt: 1
Pris m/ramme: kr 2300
Pris u/ramme: kr 1200

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre fuglemotiver.

Utsyn fra Tekslehogget

Bilde av digigrafiet 'Utsyn fra Tekslehogget'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av tegning av landskap. Landskapsmotiv der hovedmotivet er en dramatisk fjellformasjon med utsikt til 'sju kirkesokn'. Bildet er i svart-hvitt, og er i breddeformat.

Utsyn fra Tekslehogget

Digigrafi (26 cm x 19,7 cm)

Opplag: 50
Solgt: 2
Pris m/ramme: kr 2000
Pris u/ramme: kr 1000

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre landskapsmotiv.

Svartspett

Svartspett

Digigrafi (22,7 cm x 29 cm)

Opplag: 50
Solgt: 0
Pris m/ramme: kr 2400
Pris u/ramme: kr 1200

Øyenstikker (Aeshna juncea)

Bilde av digigrafiet 'Øyenstikker (Aeshna juncea)'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av maleri av insekt. Illustrasjon av øyenstikker, Aeshna juncea. Hovedmotivet er en øyenstikker, som er blå-og svartmønstret. Den sitter på en nøytral hvit bakgrunn. Bildet er i breddeformat.

Øyenstikker

Aeshna juncea

Digigrafi (26 cm x 22 cm)

Opplag: 50
Solgt: 1
Pris m/ramme: kr 2200
Pris u/ramme: kr 1200

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre insektmotiv.

Hvit C

Bilde av digigrafiet 'Hvit C'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av maleri av sommerfugl. Hovedmotivet er en oransje sommerfugl med mørke flekker, som sitter på en nøytral hvit bakgrunn. Bildet er nærmest kvadratisk.

Hvit C

Digigrafi (21cm x 19,3cm)

Opplag: 50
Solgt: 0
Pris m/ramme: kr 1800
Pris u/ramme: kr 1000

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre insektmotiv.

Østlandsk gullvinge, hann

Bilde av digigrafiet 'Østlandsk gullvinge, hann'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av maleri av sommerfugl. Illustrasjon av oransjegullvinge, Lycaena virgaureae. Arten har nylig fått nytt navn; oransjegullvinge. Hovedmotivet er en oransje sommerfugl med mørke kanter på vingene, som sitter på en nøytral hvit bakgrunn. Bildet er nærmest kvadratisk.

Østlandsk gullvinge, hann

(Arten har skiftet navn til oransje-gullvinge.)
Digigrafi opplag: 50

Størrelse 21cm x 19,4cm
Solgt: 1
Pris m/ramme: kr 1800
Pris u/ramme: kr 1000

Størrelse 15,8 cm x 14,6 cm
Solgt: 8
Pris m/ramme: kr 900
Pris u/ramme: kr 700

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre insektmotiv.

Måneskinnskveld

Bilde av digigrafiet 'Måneskinnskveld'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri. Et gårdsmotiv i en stjerneklar vinternatt. Bildet viser to stabbur og en stue. En kvinne står i døråpningen til det største stabburet, mens en elghund står utenfor på snøen og venter. Over husene lyser månen opp nattehimmelen. Stilen kan beskrives som figurativ, nasjonalromantisk og realistisk. Bildet er i breddeformat.

Måneskinnskveld

Digigrafi (27 cm x 18 cm)

Opplag: 25
Solgt: 8
Pris m/ramme: 2 600,-
Pris u/ramme: 1 400,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre motiv med bygninger, gårdsmotiv og vintermotiv.

Dompap

Bilde av digigrafiet 'Dompap'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av en fugl. Illustrasjon av dompap, Pyrrhula pyrrhula, som sitter på en grankvist. Fuglen og kvisten er avbildet mot en en nøytral lys bakgrunn. Bildet er i høydeformat.

Dompap

Digigrafi (14,8 cm x 19,3 cm)

Opplag: 50
Solgt: 0
Pris m/ramme: 2 000,-
Pris u/ramme: 1 000,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre fuglemotiver.

Tryte (abbor)

Bilde av digigrafiet 'Tryte (abbor)'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av en fisk. Illustrasjon av abbor, Perca fluviatilis. Hovedmotivet er ferskvannsfisken abbor mot en nøytral hvit bakgrunn. Bildet er i breddeformat.

Tryte

(Abbor)

Digigrafi (20,5 cm x 13 cm)

Opplag: 50
Solgt: 0
Pris m/ramme: 1 500,-
Pris u/ramme: 1 000,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre fiskemotiv.

Kamelhalsflue

Bilde av digigrafiet  'Kamelhalsflue'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av et insekt. Illustrasjon av kamelhalsflue, Raphidioptera. Hovedmotivet er et insekt med lang hals, vinger og en bakpart som minner om en hale. Kamelhalsfluen sitter på en stamme/grein, og det er bladverk over fluen og i bakgrunnen. Bildet er i breddeformat.

Kamelhalsflue

Digigrafi (25 cm x 18,7 cm)

Opplag: 50
Solgt: 0
Pris m/ramme: kr 2 400
Pris u/ramme: kr 1 200

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre insektmotiv.

Møller

Bilde av digigrafiet 'Møller'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av en tegning av en fugl. Illustrasjon av fuglen møller, Sylvia curruca. Hovedmotivet er fuglen møller, som sitter i en busk. I bakgrunnen er det en flaggstang med et norsk flagg og et lite hus med busker og trær rundt. Fuglen er i farger mens resten av bildet er i svart-hvitt. Bildet er i høydeformat.

Møller

Digigrafi (14,7 cm x 19,3 cm)

Opplag: 50
Solgt: 2
Pris m/ramme: 2 000,-
Pris u/ramme: 1 000,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre fuglemotiver.

Trollskog

Bilde av digigrafiet 'Trollskog'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri. Et myrlandskap med gress, lyng, små granbusker og en råtten trestamme som ligger i forgrunnen. I disen lenger borte ser man en rotvelte med form som en gammel kone med stokk. I bakgrunnen skimtes en ås gjennom disen, bak noen furutrær.  Stilen kan beskrives som figurativ, nasjonalromantisk og realistisk. Bildet er i breddeformat.

Trollskog

Digigrafi (35,5 cm x 20,5 cm)

Opplag: 50
Solgt: 7
Pris m/ramme: 3 000,-
Pris u/ramme: 1 500,-

Ta kontakt for bestilling.

Se andre landskapsmotiv.

Blåtimen

Bilde av digigrafiet 'Blåtimen'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri. Et vintermotiv med snøtunge trær, to rådyr og en gård i bakgrunnen. Stilen kan beskrives som figurativ, nasjonalromantisk og realistisk. Bildet er i breddeformat.

Blåtimen

Digigrafi (28 cm x 20 cm)

Opplag: 25
Solgt: 7
Pris m/ramme: 2 600,-
Pris u/ramme: 1 400,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre motiv med landskap, gårdsmotiv, vintermotiv og dyr.

Møte på dypet

Bilde av digigrafiet 'Møte på dypet'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av en fisk. Illustrasjon av dyphavssmarulke, linphryne lucifer. Hovedmotivet er to dypvannsfisker som står mot hverandre. Den ene liten, den andre stor, med en ’lykt’ og lange spisse tenner. Bildet er nærmest kvadratisk.

Møte på dypet

Dyphavssmarulke (linphryne lucifer)

Digigrafi (28 cm x 27,5)

Opplag: 25
Solgt: 6
Pris m/ramme: 2 600,-
Pris u/ramme: 1 400,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre fiskemotiv.

Det tusler i skogen

Bilde av digigrafiet 'Det tusler i skogen'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri. Et vintermotiv med en rev blant snøtunge trær, som ser opp mot fullmånen. De snøkledte trærne ligner skikkelser som er ute på vandring i natten. Stilen kan beskrives som figurativ, eventyrlig, nasjonalromantisk og realistisk. Bildet er i breddeformat.

Det tusler i skogen

Digigrafi (25,5 cm x 19 cm)

Opplag: 50
Solgt: 4
Pris m/ramme: 2 500,-
Pris u/ramme:  1 300,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre motiv med landskap, vintermotiv og dyr.

Portrett av en skogsarbeider 2

Bilde av digigrafiet  'Portrett av en skogsarbeider 2'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av et insekt. Illustrasjon av gransnutebille, Hylobius abietis. Hovedmotivet er en nærstudie av et insekt. Bildet er nærmest kvadratisk.

Portrett av en skogsarbeider 2

Gransnutebille
Digigrafi (27 cm x 25 cm)


Opplag: 50
Solgt: 1
Pris m/ramme: 2 500,-
Pris u/ramme: 1 500,-

Ta kontakt for bestilling.

Se andre insektmotiv og nærstudier.

Portrett av en skogsarbeider 1

Bilde av digigrafiet  'Portrett av en skogsarbeider 1'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av et insekt. Illustrasjon av gransnutebille, Hylobius abietis. Hovedmotivet er en nærstudie av et insekt. Bildet er nærmest kvadratisk.

Portrett av en skogsarbeider 1

Gransnutebille
Digigrafi (27 cm x 25 cm)

Opplag: 50
Solgt: 2
Pris m/ramme: 2 500,-
Pris u/ramme: 1 500,-

Ta kontakt for bestilling.

Se andre insektmotiv og nærstudier.

Lavskrike

Bilde av digigrafiet ’Lavskrike’. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av en fugl. Illustrasjon av lavskrike, Perisoreus infaustus. Bilde av fugl som sitter på en gren i skogsmiljø med utsikt over skoglandskap. Bildet er i breddeformat.

Lavskrike

Digigrafi (24,6 cm x 20 cm)

Opplag: 50
Solgt: 8
Pris m/ramme: 2 500,-
Pris u/ramme:  1 300,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre motiv med landskap og fugler.

Furukongle

Bilde av digigrafiet ’Furukongle’. Digitalt trykk laget på bakgrunn av en tegning med kullblyant av en kongle. Illustrasjon av furukongle. Bildet er i svart-hvitt, og er i breddeformat.

Furukongle

Digigrafi (18 cm x 23 cm)

Opplag: 50
Solgt: 6
Pris m/ ramme: 2 300,-
Pris u/ ramme:  1 100,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre nærstudier.

Vintermorgen 2

Bilde av digigrafiet 'Vintermorgen 2'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av fugler i vinterlandskap. Et landskapsmotiv med to orrhaner, orrfugl, Lyrurus tetrix som flyr mot soloppgangen. Snøen ligger tungt på trærne. Stilen kan beskrives som figurativ, nasjonalromantisk og realistisk. Bildet er i breddeformat.

Vintermorgen 2

Digigrafi (30 cm x 20 cm)

Opplag: 25
Solgt: 1
Pris m/ramme: 2 500,-
Pris u/ramme: 1 500,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre motiv med landskap, vintermotiv og fugler.

Vintermorgen 1

Bilde av digigrafiet 'Vintermorgen 1'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av fugler i vinterlandskap. Et landskapsmotiv med to orrhaner, orrfugl, Lyrurus tetrix som flyr mot soloppgangen. Snøen ligger tungt på trærne. Stilen kan beskrives som figurativ, nasjonalromantisk og realistisk. Bildet er i høydeformat.

Vintermorgen 1

Digigrafi (24,7 cm x 21,0 cm)

Opplag: 50
Solgt: 1
Pris m/ ramme: 2 200,-
Pris u/ ramme:  1 200,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre motiv med landskap, vintermotiv og fugler.

Vedskjul

Bilde av digigrafiet ’Vedskjul'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av en tegning av et gammelt hus. Hovedmotivet er en gammel gårdsbygning, et vedskjul. I tillegg til ved, vises huggestabber, sager og andre gamle redskaper. Omgivelsene er i svart-hvitt, mens loftet er kolorert og har farge. Stilen kan beskrives som figurativ, nasjonalromantisk og realistisk. Bildet er i breddeformat.

Vedskjul

Digigrafi (29 cm x 21 cm)

Opplag: 50
Solgt: 13
Pris m/ ramme: 2 500,-
Pris u/ ramme:  1 500,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre motiv med landskap, bygninger og gårdsmotiv.

Tistelsommerfugl

Bilde av digigrafiet 'Tistelsommerfugl'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av maleri av oransje sommerfugl. Illustrasjon av Tistelsommerfugl Vanessa cardui i kulturlandskap. Hovedmotivet er en oransje sommerfugl med mørke tegninger. Bakgrunnen er ei eng med blomster og gress. Bildet er kvadratisk.

Tistelsommerfugl

Digigrafi (20 cm x 20,5 cm)

Opplag: 50
Solgt: 6
Pris m/ ramme: 2 000,-
Pris u/ ramme:  1 000,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre insektmotiv.

Sommerfjøs, Nedre Ono

Bilde av digigrafiet ’Sommerfjøs, Nedre Ono'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av et gammelt hus. Hovedmotivet er en gammel gårdsbygning, et sommerfjøs, i grønne omgivelser. Kulturlandskap med løvskog. Stilen kan beskrives som figurativ, nasjonalromantisk og realistisk. Bildet er i breddeformat.

Sommerfjøs, Nedre Ono

Digigrafi (20 cm x 28 cm)

Opplag: 50
Solgt: 0
Pris m/ ramme: 2 800,-
Pris u/ ramme:  1 500,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre motiv med landskap, bygninger og gårdsmotiv.

Sidensvans

Bilde av digigrafiet 'Sidensvans'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av en fugl i vinterlandskap. En illustrasjon av sidensvans, Bombycilla garrulus. Fuglen sitter på en snøtung rogn. Snøen ligger tungt på trærne. I bakgrunnen ser man noen bjeller eller klokker. Stilen kan beskrives som figurativ og realistisk. Bildet er tilnærmet kvadratisk.

Sidensvans

Digigrafi (18,2 cm x 19,8 cm)

Opplag: 50
Solgt: 1
Pris m/ ramme: 2 000,-
Pris u/ ramme:  1 000,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre motiv med vintermotiv og 
fugler.

Rødstrupe

Bilde av digigrafiet 'Rødstrupe'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av en fugl i sommerlandskap. En illustrasjon av rødstrupe, Erithacus rubecula. Fuglen sitter på en kvist i en lønn. Stilen kan beskrives som figurativ og realistisk. Bildet er i høydeformat.

Rødstrupe

Digigrafi (18,2 cm x 25,5 cm)

Opplag: 50
Solgt: 4
Pris m/ ramme: 2 000,-
Pris u/ ramme:  1 400,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre fuglemotiver.

Padde

Bilde av digigrafiet 'Padde'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av en padde. En illustrasjon av padde, Bufo bufo. Padden sitter i gresset. Stilen kan beskrives som figurativ og realistisk. Bildet er i høydeformat.

Padde

Digigrafi (20,0 cm x 25,1 cm)

Opplag: 50
Solgt: 7
Pris m/ ramme: 2 500,-
Pris u/ ramme:  1 500,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre dyremotiv.

Linerla

Bilde av digigrafiet 'Linerla'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av en fugl i sommerlandskap. En illustrasjon av linerle, Motacilla alba. Fuglen sitter på mønet av et tak. I bakgrunnen er det gårdsbygninger og to jenter som ser opp mot linerla. Stilen kan beskrives som figurativ og realistisk. Bildet er i høydeformat.

Linerla

Digigrafi (14,7 cm x 19,4 cm)

Opplag: 50
Solgt: 6
Pris m/ ramme: 2 000,-
Pris u/ ramme:  1 400,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre fuglemotiver.

Hubro

Bilde av digigrafiet 'Hubro'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av en fugl. En illustrasjon av hubro, Bubo bubo. Fuglen sitter på en stein, i en fjellside. Nattmotiv. I bakgrunnen er månen, en nymåne, oppe på himmelen. Stilen kan beskrives som figurativ og realistisk. Bildet er i høydeformat.

Hubro

Digigrafi (14,8 cm x 18,9 cm)

Opplag: 50
Solgt: 5
Pris m/ ramme: 2 000,-
Pris u/ ramme:  1 400,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre fuglemotiver.

Granmeis

Bilde av digigrafiet 'Granmeis'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av en fugl i vinterlandskap. En illustrasjon av granmeis, Poecile montanus. Fuglen sitter i en snøtung gran. Snøen ligger tungt på trærne. I bakgrunnen ser man en voksen og et barn som drar en nyfelt gran etter seg, et juletre. Stilen kan beskrives som figurativ og realistisk. Bildet er i høydeformat.

Granmeis

Digigrafi (14,7 cm x 19,3 cm)

Opplag: 50
Solgt: 3
Pris m/ ramme: 2 000,-
Pris u/ ramme:  1 400,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre fuglemotiver.

Fuglekonge

Bilde av digigrafiet 'Fuglekonge'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av en fugl i sommerlandskap. En illustrasjon av fuglekonge, Regulus regulus. Fuglen sitter i en rosebusk med rosekvister og blader som omkranser fuglen og en stor gård, kongsgården, i bakgrunnen. Stilen kan beskrives som figurativ og realistisk. Bildet er i høydeformat.

Fuglekonge

Digigrafi (14,7 cm x 19,5 cm)

Opplag: 50
Solgt: 2
Pris m/ ramme: 2 000,-
Pris u/ ramme:  1 400,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre fuglemotiver.

Flekket fløyfisk

Bilde av digigrafiet 'Flekket fløyfisk'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av en fisk. Illustrasjon av flekket fløyfisk, Callionymus maculatus. Hovedmotivet er en fargerik fisk med store ryggfinner, mot en bakgrunn av mørkt blått hav. Svake lysstråler kommer ovenfra. Bildet er i breddeformat.

Flekket fløyfisk

Digigrafi (25 cm x 15 cm)

Opplag: 25
Solgt: 0
Pris m/ ramme: 2 200,-
Pris u/ ramme: 1 400,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre fiskemotiv.

Fjellørret

Bilde av digigrafiet 'Fjellørret'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av en fisk. Illustrasjon av fjellørret, Salmo trutta alpinus. Hovedmotivet er en svart- og rødprikket fisk, mot en bakgrunn av mørkt blått hav. I bakgrunnen sees konturene av en annen fisk. Bildet er i breddeformat.

Fjellørret

Digigrafi (26 cm x 15,3 cm)

Opplag: 50
Solgt: 3
Pris m/ ramme: 2 200,-
Pris u/ ramme:  1 400,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre fiskemotiv.

Elgokse

Bilde av digigrafiet 'Elgokse'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av tegning av elgokse i myrlandskap. Hovedmotivet er en elgokse med stort gevir. Elgen står i et tjern og snur seg mot betrakteren i halvprofil. Illustrasjon av elg, Alces alces. Bildet gir assosiasjoner til jakt, er mystisk, maskulint og oser av testosteron. Stilen kan beskrives som figurativ, nasjonalromantisk og realistisk. Bildet er i breddeformat.

Elgokse

Digigrafi (24 cm x 19,3 cm)

Opplag: 50
Solgt: 5
Pris m/ ramme: 2 500,-
Pris u/ ramme:  1 500,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre dyremotiv.

Dompaper

Bilde av digigrafiet 'Dompaper'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av fugler i vinterlandskap. Illustrasjon av to dompaper, Pyrrhula pyrrhula, som sitter på en bjørkekvist. I bakgrunnen er det en rev som lister seg mot en gård, og andre dompapper som flyr mot en klar vinterhimmel. Bildet er kvadratisk.

Dompaper

Digigrafi (24 cm x 24,5 cm)

Opplag: 50
Solgt: 4
Pris m/ ramme: 2 500,-
Pris u/ ramme:  1 500,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre motiv med fugler, vintermotiv, gårdsmotiv og dyr.

Dagpåfugløye

Bilde av digigrafiet 'Dagpåfugløye'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av maleri av sommerfugl. Illustrasjon av dagpåfugløye, Aglais io. Hovedmotivet er en fargerik sommerfugl som flyr mellom gress og blader. Bakgrunnen er grønn. Bildet er kvadratisk.

Dagpåfugløye

Digigrafi (25 cm x 25,2 cm)

Opplag: 50
Solgt: 4
Pris m/ ramme: 2 600,-
Pris u/ ramme:  1 400,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre insektmotiv.