Toppmeisen, ein optimist

Bilde av digigrafiet ’Toppmeisen, ein optimist’. Dette er et vintermotiv av småfugl. Hovedmotivet er en toppmeis (Lophophanes cristatus tidl. Parus cristatus), en liten fugl som siter i en snøkledt gran. I bakgrunnen er det blandingsskog med bjørk, gran og furu. Man skimter også to kjøttmeis som flyr. Bildet er kvadratisk.
Toppmeisen, ein optimist
Digigrafi (22 cm x 22 cm)

Opplag: 50
Solgt: 0
Pris m/ramme: kr 2400
Pris u/ramme: kr 1200

Tiur i spill

Tiur i spill
Digigrafi (18 cm x 26,6 cm)

Opplag: 25
Solgt: 1
Pris m/ramme: kr 2300
Pris u/ramme: kr 1200

Markgrasshoppe

Markgrasshoppe
Digigrafi (20 cm x 23 cm)

Opplag: 50
Solgt: 0
Pris m/ramme: kr 2300
Pris u/ramme: kr 1200

Svalestjert

Svalestjert
Digigrafi (26 cm x 21 cm)

Opplag: 50
Solgt: 0
Pris m/ramme: kr 2 400
Pris u/ramme: kr 1 200

Tiurleik

Tiurleik
Digigrafi (28 cm x 18,5 cm)

Opplag: 50
Solgt: 3
Pris m/ramme: kr 2500
Pris u/ramme: kr 1400

Trolltiur

Trolltiur
Digigrafi (18,2 cm x 26 cm)

Opplag: 50
Solgt: 1
Pris m/ramme: kr 2300
Pris u/ramme: kr 1200

Utsyn fra Tekslehogget

Utsyn fra Tekslehogget
Digigrafi (26 cm x 19,7 cm)

Opplag: 50
Solgt: 2
Pris m/ramme: kr 2000
Pris u/ramme: kr 1000

Øyenstikker (Aeshna juncea)

Øyenstikker
Aeshna juncea
Digigrafi (26 cm x 22 cm)

Opplag: 50
Solgt: 1
Pris m/ramme: kr 2200
Pris u/ramme: kr 1200

Hvit C

Hvit C
Digigrafi (21cm x 19,3cm)

Opplag: 50
Solgt: 0
Pris m/ramme: kr 1800
Pris u/ramme: kr 1000

Østlandsk gullvinge, hann

Digigrafi med motiv av sommerfuglen oransjegullvinge.
Østlandsk gullvinge, hann
(Arten har skiftet navn til oransje-gullvinge.)
Digigrafi opplag: 50

Størrelse 21cm x 19,4cm
Solgt: 1
Pris m/ramme: kr 1800
Pris u/ramme: kr 1000

Størrelse 15,8 cm x 14,6 cm
Solgt: 8
Pris m/ramme: kr 900
Pris u/ramme: kr 700

Måneskinnskveld

Måneskinnskveld
Digigrafi (27 cm x 18 cm)

Opplag: 25
Solgt: 8
Pris m/ramme: 2 600,-
Pris u/ramme: 1 400,-

Dompap

Dompap
Digigrafi (14,8 cm x 19,3 cm)

Opplag: 50
Solgt: 0
Pris m/ramme: 2 000,-
Pris u/ramme: 1 000,-

St. Petersfisk

St. Petersfisk
Digigrafi (25 cm x 24,5 cm)

Opplag: 25
Solgt:1
Pris m/ramme: 2 500,-
Pris u/ramme: 1500,-

Tryte (abbor)

Tryte
(Abbor)

Digigrafi (20,5 cm x 13 cm)

Opplag: 50
Solgt: 0
Pris m/ramme: 1 500,-
Pris u/ramme: 1 000,-

Kamelhalsflue

Kamelhalsflue

Oljemaleri (61 cm x 46 cm)

SOLGT

Møller

Møller
Digigrafi (14,7 cm x 19,3 cm)

Opplag: 50
Solgt: 2
Pris m/ramme: 2 000,-
Pris u/ramme: 1 000,-

Trollskog

Trollskog
Digigrafi (35,5 cm x 20,5 cm)

Opplag: 50
Solgt: 7
Pris m/ramme: 3 000,-
Pris u/ramme: 1 500,-

Blåtimen

Blåtimen
Digigrafi (28 cm x 20 cm)

Opplag: 25
Solgt: 7
Pris m/ramme: 2 600,-
Pris u/ramme: 1 400,-

Møte på dypet

Møte på dypet
Dyphavssmarulke (linphryne lucifer)

Digigrafi (28 cm x 27,5)

Opplag: 25
Solgt: 6
Pris m/ramme: 2 600,-
Pris u/ramme: 1 400,-

Det tusler i skogen

Det tusler i skogen
Digigrafi (25,5 cm x 19 cm)

Opplag: 50
Solgt: 3
Pris m/ramme: 2 500,-
Pris u/ramme:  1 300,-

Reine i Lofoten

Reine i Lofoten
Digigrafi (27 cm x 18,6 cm)

Opplag: 25
Solgt:2
Pris m/ramme: 2 500,-
Pris u/ramme: 1 500,-

Solgløtt, Lofoten

Solgløtt, Lofoten
Digigrafi (27 cm x 18,6 cm)

Opplag: 50
Solgt: 0
Pris m/ramme: 2 500,-
Pris u/ramme:  1 500,-

Portrett av en skogsarbeider 2

Portrett av en skogsarbeider 2
Gransnutebille
Digigrafi (27 cm x 25 cm)


Opplag: 50
Solgt: 1
Pris m/ramme: 2 500,-
Pris u/ramme: 1 500,-

Portrett av en skogsarbeider 1

Portrett av en skogsarbeider 1
Gransnutebille
Digigrafi (27 cm x 25 cm)

Opplag: 50
Solgt: 1
Pris m/ramme: 2 500,-
Pris u/ramme: 1 500,-Lavskrike

Lavskrike
Digigrafi (24,6 cm x 20 cm)

Opplag: 50
Solgt: 8
Pris m/ramme: 2 500,-
Pris u/ramme:  1 300,-

Furukongle

Furukongle
Digigrafi (18 cm x 23 cm)

Opplag: 50
Solgt: 6
Pris m/ ramme: 2 300,-
Pris u/ ramme:  1 100,-

Vintermorgen 2

Vintermorgen 2
Digigrafi (30 cm x 20 cm)

Opplag: 25
Solgt: 1
Pris m/ramme: 2 500,-
Pris u/ramme: 1 500,-

Vintermorgen 1

Vintermorgen 1
Digigrafi (24,7 cm x 21,0 cm)

Opplag: 50
Solgt: 1
Pris m/ ramme: 2 200,-
Pris u/ ramme:  1 200,-

Vedskjul

Vedskjul
Digigrafi (29 cm x 21 cm)

Opplag: 50
Solgt: 13
Pris m/ ramme: 2 500,-
Pris u/ ramme:  1 500,-

Tistelsommerfugl

Tistelsommerfugl
Digigrafi (20 cm x 20,5 cm)

Opplag: 50
Solgt: 6
Pris m/ ramme: 2 000,-
Pris u/ ramme:  1 000,-

Sommerfjøs, Nedre Ono

Sommerfjøs, Nedre Ono
Digigrafi (20 cm x 28 cm)

Opplag: 50
Solgt: 0
Pris m/ ramme: 2 800,-
Pris u/ ramme:  1 500,-

Sidensvans

Sidensvans
Digigrafi (18,2 cm x 19,8 cm)

Opplag: 50
Solgt: 1
Pris m/ ramme: 2 000,-
Pris u/ ramme:  1 000,-

Rødstrupe

Rødstrupe
Digigrafi (18,2 cm x 25,5 cm)

Opplag: 50
Solgt: 4
Pris m/ ramme: 2 000,-
Pris u/ ramme:  1 400,-

Padde

Padde
Digigrafi (20,0 cm x 25,1 cm)

Opplag: 50
Solgt: 7
Pris m/ ramme: 2 500,-
Pris u/ ramme:  1 500,-

Linerla

Linerla
Digigrafi (14,7 cm x 19,4 cm)

Opplag: 50
Solgt: 6
Pris m/ ramme: 2 000,-
Pris u/ ramme:  1 400,-

Hubro

Hubro
Digigrafi (14,8 cm x 18,9 cm)

Opplag: 50
Solgt: 5
Pris m/ ramme: 2 000,-
Pris u/ ramme:  1 400,-

Granmeis

Granmeis
Digigrafi (14,7 cm x 19,3 cm)

Opplag: 50
Solgt: 3
Pris m/ ramme: 2 000,-
Pris u/ ramme:  1 400,-

Fuglekonge

Fuglekonge
Digigrafi (14,7 cm x 19,5 cm)

Opplag: 50
Solgt: 2
Pris m/ ramme: 2 000,-
Pris u/ ramme:  1 400,-

Flekket fløyfisk

Flekket fløyfisk
Digigrafi (25 cm x 15 cm)

Opplag: 25
Solgt: 0
Pris m/ ramme: 2 200,-
Pris u/ ramme:  1 400,-

Fjellørret

Fjellørret
Digigrafi (26 cm x 15,3 cm)

Opplag: 50
Solgt: 3
Pris m/ ramme: 2 200,-
Pris u/ ramme:  1 400,-

Elgokse

Elgokse
Digigrafi (24 cm x 19,3 cm)

Opplag: 50
Solgt: 5
Pris m/ ramme: 2 500,-
Pris u/ ramme:  1 500,-

Dompaper

Dompaper
Digigrafi (24 cm x 24,5 cm)

Opplag: 50
Solgt: 4
Pris m/ ramme: 2 500,-
Pris u/ ramme:  1 500,-

Motivet er også tilgjengelig i beskåret format (14,8 cm x 19,3 cm). 

Dagpåfugløye

Dagpåfugløye
Digigrafi (25 cm x 25,2 cm)

Opplag: 50
Solgt: 3
Pris m/ ramme: 2 600,-
Pris u/ ramme:  1 400,-