Møte på dypet

Bilde av digigrafiet 'Møte på dypet'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av en fisk. Illustrasjon av dyphavssmarulke, linphryne lucifer. Hovedmotivet er to dypvannsfisker som står mot hverandre. Den ene liten, den andre stor, med en ’lykt’ og lange spisse tenner. Bildet er nærmest kvadratisk.

Møte på dypet

Dyphavssmarulke (linphryne lucifer)

Digigrafi (28 cm x 27,5)

Opplag: 25
Solgt: 6
Pris m/ramme: 2 600,-
Pris u/ramme: 1 400,-

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre fiskemotiv.

Tilbake til hovedsiden.