Til fjøset for å stærve

Bilde av digigrafiet ’Til fjøset for å stærve'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri. Hovedmotivet er en gammel kone som går gjennom snøen med bøtter i hendene mot et fjøs, en gammel gårdsbygning. En katt kommer imot henne fra fjøset. Stilen kan beskrives som figurativ, nasjonalromantisk og realistisk. Bildet er i breddeformat.

Til fjøset for å stærve


Oljemaleri (62 cm x 45 cm) SOLGT

Digigrafi (26 cm x 17,4 cm)
Opplag: 25
Solgt: 1
Pris m/ramme: kr 2600
Pris u/ramme: kr 1300

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre motiv med bygninger, gårdsmotiv og vintermotiv.

Oldemor, Jøran O. Lehovd (1866-1962) på veg til gamlefjøset på Nedre Lehovd slik det stod på 1920-tallet.

Motivet heter "Til fjøset for å stærve". Å stærve er Flesbergdialekt for å fôre og stelle dyra i fjøset. Under låvebrua skimtar vi ein vandlekjælke. Den blei bruka til å frakte høyet frå løa inn til dyra i fjøset. Vandlekjælken blei fylt opp med
tilpassa høyporsjonar til kvar kyr. Oldemor bruka ein rysjekrok til å dra høyet til seg frå den hardpakka løa .

Jan Fekjan er aktiv i bygdearkivet og mållaget. I dette arbeidet er han med på å samle dialektord for ettertida. Sjå meir om desse og andre dialektord frå Flesberg på nettsida: numedalsmal.no

Tilbake til hovedsiden.