Toppmeisen, ein optimist

Bilde av digigrafiet ’Toppmeisen, ein optimist’. Dette er et vintermotiv av småfugl. Hovedmotivet er en toppmeis (Lophophanes cristatus tidl. Parus cristatus), en liten fugl som siter i en snøkledt gran. I bakgrunnen er det blandingsskog med bjørk, gran og furu. Man skimter også to kjøttmeis som flyr. Bildet er kvadratisk.

Toppmeisen, ein optimist

Digigrafi (22 cm x 22 cm)

Opplag: 50
Solgt: 0
Pris m/ramme: kr 2400
Pris u/ramme: kr 1200

Ta kontakt for bestilling.
 
Se andre motiv med vintermotiv og 
fugler.

Tilbake til hovedsiden.