Kjørkja på Landevarden

Bilde av digigrafiet ’Kjørkja på Landevarden'. Hovedmotivet er en stavkirke i et vinterlandskap med snø i lav ettermiddagssol. Rundt kirken er det to gårder, snøtunge trær, tre dompaper i flukt og en hare i hvit vinterpels. Stilen kan beskrives som figurativ, nasjonalromantisk og realistisk. Bildet er i breddeformat.

Kjørkja på Landevarden

Digigrafi (27,4 cm x 20 cm)

Opplag: 30
Solgt: 2
Pris m/ramme: kr 2 800
Pris u/ramme: kr 1 500

Ta kontakt for bestilling.

Se andre motiv med landskap, bygninger, gårdsmotiv, vintermotiv, dyr og fugler.

Ein sterk sagntradisjon fortel at det i mellomalderen stod ei lita stavkjørkje ved Landevarden på Søre Lande i Flesberg. Historia til garden og funn på staden er med på å stø oppunder dette. Det vert sagt at kjørkja stod her i 1450, men at ho var borte i 1540. På bildet syner den gamle ridevegen mellom Lyngdal og Flesberg. I bakgrunnen Fleksåsen og dei to Landegardane som var på denne tida, Søre Lande nærast - og Nord Lande.

Tilbake til hovedsiden.