Portrett av en skogsarbeider 1

Portrett av en skogsarbeider 1
Gransnutebille
Digigrafi (27 cm x 25 cm)

Opplag: 50
Solgt: 1
Pris m/ramme: 2 500,-
Pris u/ramme: 1 500,-