Portrett av en skogsarbeider 2

Portrett av en skogsarbeider 2
Gransnutebille
Digigrafi (27 cm x 25 cm)


Opplag: 50
Solgt: 1
Pris m/ramme: 2 500,-
Pris u/ramme: 1 500,-