Portrett av en skogsarbeider 2

Bilde av digigrafiet  'Portrett av en skogsarbeider 2'. Digitalt trykk laget på bakgrunn av et maleri av et insekt. Illustrasjon av gransnutebille, Hylobius abietis. Hovedmotivet er en nærstudie av et insekt. Bildet er nærmest kvadratisk.

Portrett av en skogsarbeider 2

Gransnutebille
Digigrafi (27 cm x 25 cm)


Opplag: 50
Solgt: 1
Pris m/ramme: 2 500,-
Pris u/ramme: 1 500,-

Ta kontakt for bestilling.

Se andre insektmotiv og nærstudier.
Tilbake til hovedsiden.